Reva BV

Particulier

Zakelijk

Nieuws over uitfasering van Koelmiddel R22

Uitfasering-van-koelmiddel-R22-Reva-BVVoor elk bedrijf moet een installatiegerichte strategie voor de uitfasering van R22 bekekent worden. Voor eigenaars en gebruikers van koel- en klimaatinstallaties is het noodzakelijk om snel actie te ondernemen omdat het geregenereerde koudemiddel R22 steeds schaarser wordt en dit uitval van  uw installaties tot gevolg kan hebben.

De sector koudetechniek en luchtbehandeling, verenigd in de brancheorganisatie NVKL, kan niet garanderen dat alle koel- en klimaatinstallaties met het koelmiddel R22 nog blijven draaien.

Op de kenplaat op het buitendeel van uw installatie kunt u zien of uw installatie op R22 draait. U kunt ook Reva BV een STEK gecertificeerde F Gassen-installateur raadplegen. Reva BV is een  STEK gecertificeerde F gassen  installateur en is specialist op dit gebied en kan ondernemingen helpen met een duurzame en energiezuinige oplossing.

Wetgeving uitfasering R22
Het koelmiddel R22 wordt op last van de overheid uitgefaseerd. Het doel van de uitfasering van chloorhoudende koudemiddelen, zoals R22, is om verdere aantasting van onze ozonlaag te voorkomen. Ter bescherming van die ozonlaag zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van dergelijke stoffen gefaseerd uit te bannen. Die afspraken zijn vastgelegd in het Protocol van Montreal, dat sinds 1 januari 1989 van kracht is.

Zolang er zich geen problemen voordoen aan uw installatie, dan kunt u tot eind 2014 inderdaad uw installatie behouden. Dit houdt echter een enorm risico in omdat tussen 2014 en 2015 de installatiemarkt enkel over gerecycleerd HCFK koudemiddelen zal beschikken voor reparaties en daar zal een acuut tekort aan zijn. Vanaf1 januari 2015 mag een installatie niet meer met R22 worden bijgevuld. U zal wellicht ook met lange wachttijden rekening moeten houden omdat de installatiebedrijven overbezet zijn. Gevolg: uw installatie staat stil met alle economische gevolgen van dien!

WACHT DAAROM NIET TOT HET TE LAAT IS EN LAAT U ADVISEREN. Neem daarom nu contact met ons op en wij adviseren en ondersteunen u in de aanpak!


< Ga terug